Update: ACP wint rechtszaak tegen de Belastingdienst

Update: ACP wint rechtszaak tegen de Belastingdienst

6 jun 2018, Juridisch

Update 6-6-18:  De Belastingdienst vecht de uitspraak van de rechter in het gewonnen proefproces aan. De uitspraak wordt niet nageleefd. De Politie heeft laten weten dat zij bij uitbetaling van de dwangsom de belasting blijft verrekenen. Het is nog steeds van belang dat je hier bezwaar tegen aantekent, wanneer je hiermee te maken krijgt.

Wanneer het resultaat van deze procedure bekend is, zullen wij over de gevolgen daarvan berichten.

Bestuursorganen zijn verplicht om tijdig een beslissing te nemen. Maar soms is een bestuursorgaan ook een werkgever. Dit geldt ook voor de Nationale Politie. Bijvoorbeeld: Een politieambtenaar dient een verzoek in of maakt bezwaar, en de Nationale Politie beslist te laat. Dan kan de politieambtenaar een ingebrekestelling zenden. Daarna heeft de Nationale Politie nog twee weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Zijn deze twee weken voorbij en is er nog steeds geen beslissing genomen, dan moet de Nationale Politie een dwangsom aan de politieambtenaar betalen. Dit kan oplopen tot een bedrag van € 1.260,-. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Veel leden van de ACP hebben dit gedaan en hebben een dwangsom ontvangen. De Belastingdienst vindt echter dat bij ambtenaren over deze dwangsom loonbelasting moet worden betaald. Volgens de Belastingdienst is deze dwangsom aan te merken als loon, omdat deze dwangsom door een werkgever aan een werknemer zou zijn betaald.

De ACP is het hiermee niet eens. De ACP heeft een proefprocedure gestart en advocaat Wouter Dieks van GDO advocaten hiervoor ingeschakeld. Namens de ACP is aangevoerd dat de dwangsom is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Dit is een algemene wet, die voor iedere belanghebbende geldt. Ook geldt deze wet voor bestuursorganen, ongeacht of zij ook werkgever zijn. Het maakt voor een dwangsom dus niets uit of iemand werkzaam is bij de Nationale Politie.

De Belastingkamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft de ACP in het gelijk gesteld. Volgens het Gerechtshof is het niet relevant of iemand ook politieambtenaar is. Het gaat erom of iemand belanghebbende is. Dit is het geval. Er hoeft dus geen belasting over de dwangsom betaald te worden.

De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan.

Zodra we weten hoe de Belastingdienst zal omgaan met deze uitspraak (terugwerkende kracht, voor wie, etc) en wat wij daarin kunnen betekenen, zullen we daarover berichten op de site.

Ter verduidelijking: ACP voerde als énige proefprocedure voor politiecollega. Daarnaast 2 militairen bij proefproces. 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN