*Update: ondermijning RAAF moet stoppen

*Update: ondermijning RAAF moet stoppen

3 jul 2017, raaf

De ACP heeft de werkgever afgelopen week opgeroepen om de RAAF te erkennen en toe te passen. Vanaf 1 juli 2017 kunnen collega’s met die regeling functieonderhoud aanvragen. De ACP ziet echter dat dit veel politiemensen onmogelijk wordt gemaakt. Een HRM-instructie die dit volgens de ACP aanmoedigt, moet onmiddellijk worden heroverwogen.

De ACP krijgt signalen dat collega’s op het laatste moment worden vervangen, alsnog een tijdelijke tewerkstelling krijgen, of er wordt gevraagd om extra werkzaamheden voortaan op vrijwillige basis uit te voeren. In al deze gevallen wordt verhinderd dat collega’s aan de RAAF-voorwaarden kunnen voldoen.ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Nét voor collega’s hun RAAF-rechten kunnen uitoefenen, gaat de werkgever ervoor liggen. Dat is onverteerbaar. Collega’s krijgen het gevoel te worden bedankt voor hun moeite, inzet en loyaliteit.”

Een HRM-instructie stuurt aan op dergelijke interventies en gaat zelfs nadrukkelijk in op het beperken van financiële risico’s voor de werkgever, terwijl de noodzaak voor het blijven uitvoeren van de extra werkzaamheden evident is. Het bewust verhinderen van RAAF-verzoeken, leidt volgens de ACP tot veel onbegrip en boosheid op de werkvloer. Op tal van plekken ontstaan grote spanningen tussen medewerkers en leidinggevenden en er zijn zelfs situaties bekend waarin een dienstbevel moest worden ingezet om de HRM-instructie uit te voeren.

Van de Kamp: “De werkgever lijkt hier aan damage control te willen doen. Aan het drukken van de loonkosten. Maar in feite schaadt deze gang van zaken de collega’s én de politieorganisatie. Bovendien wordt een regeling die nog maar net van kracht is, hiermee nu al in twijfel getrokken.”

De ACP heeft de problemen afgelopen week op de agenda gezet voor het landelijk overleg met vertegenwoordigers van de minister en werkgever. De korpschef is door de ACP per brief gevraagd om een reactie en heroverweging van de HRM-instructie.

*Update:

Inmiddels heeft de korpsleiding per brief de vragen van de ACP beantwoord. In de brief wordt aangegeven dat het sturingsperspectief bedoeld is om “ook in deze fase” leidinggevenden “attent te maken op hun verantwoordelijkheid om (alsnog) in gesprek te gaan met de medewerkers”. Integriteitsnormen worden volgens de werkgever niet overtreden. Een goede afweging van de belangen van de medewerker en het dienstbelang zou in alle gevallen voorop staan.

De ACP vindt dat de korpsleiding met haar reactie volledig voorbij gaat aan het feit dat de RAAF juist hét vangnet is voor waar afspraken tussen leidinggevenden en medewerkers tekort schieten. Dat vangnet kun je niet opeens neerhalen of verderop hangen. Voorzitter Gerrit van de Kamp: “Primair gaat het hier om het bestaan van een sturingsperspectief en waar dit op aanstuurt. Volgens ons stuurt het aan op zo min mogelijk RAAF-verzoeken en gebeurt dat ook nog eens op het allerlaatste moment. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het belang van de medewerker daarbij naar de achtergrond verdwijnt.” Bij het volgende landelijk overleg zal de ACP dit onderwerp dan ook opnieuw aan de kaak stellen. We vragen dan ook aan collega’s om hun RAAF-ervaringen met ons te delen. Dat kan met een mail naar ledencontact@acp.nl o.v.v. Ervaring RAAF.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN