Update: Pensioen terugbetalen? Meld je bij omroep MAX!

Update: Pensioen terugbetalen? Meld je bij omroep MAX!

14 mrt 2019, pensioen

Update 17-7 | ABP zet terugbetalingsverplichting stop voor 555 deelnemers

555 deelnemers die onterecht te veel pensioen ontvingen, hoeven dit definitief niet terug te betalen. Deze groep ontving in de periode van 2013 tot 2019 te veel pensioen. Dit werd veroorzaakt doordat ABP onjuiste gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontving. Het bedrag dat deelnemers al hebben betaald, stort ABP in augustus terug.

De reacties van deelnemers die ABP uit deze groep heeft ontvangen, heeft het fonds serieus genomen. In juni 2019 hebben we daarom al de maandelijkse terugbetalingen voor deze groep opgeschort. Ondertussen houdt ABP het beleid herzieningen en terugbetalingen tegen het licht. Vooruitlopend op dit nieuwe beleid heeft ABP nu besloten de terugbetalingsverplichting definitief stop te zetten. Alle 555 betrokken deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd tussen 17 juli en 13 augustus.


Onlangs werd bekend dat door een fout van de Sociale Verzekeringsbank ongeveer 700 mensen te veel pensioen en toeslagen uitbetaald kregen door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). In februari is het ABP begonnen met terugvorderen. Dit kan gaan om enkele honderden euro’s per maand. De ombudsman van omroep MAX is een rechtszaak hierover begonnen. Gepensioneerde ACP-leden die bericht hebben ontvangen dat zij reeds ontvangen pensioengeld moeten terugbetalen aan het ABP kunnen zich daarbij aansluiten.

Inmiddels weten wij van twee van onze leden dat ook zij bij deze groep horen. Op basis daarvan hebben wij contact gehad met omroep MAX. In overleg is besloten dat het ook voor onze leden de beste optie is om aan te haken bij de collectieve claim van de MAX Ombudsman. De ACP-vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan van het ABP spreekt komende week het bestuur van het pensioenfonds aan op de ontstane situatie.

De terugvordering van het te veel betaalde bedrag is inmiddels (tijdelijk) gestaakt. Op basis van uitspraken van rechters in het verleden, maken wij op dat de zaak van MAX een goede kans maakt.

Meedoen aan collectieve claim

Heb je hierover een brief ontvangen van het ABP? Meld je bij omroep MAX. Om te kunnen meedoen met de collectieve claim, moet je lid worden van omroep MAX. Dat kost € 7,50 per jaar.

Doe je mee met de collectieve claim? Dan stellen we het op prijs als je ons ter kennisname ook een mail stuurt via ledencontact@acp.nl, zodat wij weten hoeveel leden hierbij betrokken zijn.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN