UPDATE Vervallen ANW-compensatie uitgesteld tot 1 mei 2018

UPDATE Vervallen ANW-compensatie uitgesteld tot 1 mei 2018

26 jan 2018, pensioen

*Update 21-2-18* Voor de groep collega’s die al voor 1996 pensioen opbouwde bij het ABP is er – in plaats van de ANW-compensatie – toch nog sprake van een extra aanvulling op het nabestaandenpensioen van de (ex-)partner. Deze aanvulling kan oplopen tot € 4.000 bruto per jaar. Lees meer over de voorwaarden en bedragen op de website van het ABP .

Het ABP heeft besloten om de datum waarop de ANW-compensatie vervalt uit te stellen naar 1 mei 2018. Dit op aandringen van zowel bonden als werkgevers. Dit geeft deelnemers die een alternatieve verzekering willen afsluiten iets meer tijd om dit zonder verval van dekking te doen. Om doorlopend verzekerd te blijven – aansluitend op de gewijzigde pensioenregeling van het ABP – moet de verzekering voor 30 april 2018 worden afgesloten.

Coulanceregeling ANW uitgebreid

Het ABP past de coulanceregeling aan, waardoor in een aantal gevallen de oude regeling geldig blijft. Deze coulanceregeling is bedoeld voor deelnemers die ongeneeslijk ziek zijn en deelnemers die vanwege andere redenen onverzekerbaar zijn of alleen verzekerbaar tegen een dubbele premie. Deze uitbreiding is niet van toepassing op deelnemers die zich via een door hun werkgever afgesloten mantelcontract toch kunnen verzekeren. Je moet voor 1 mei bij ABP een beroep doen op de coulanceregeling.

Gepensioneerden en ANW-coulanceregeling

Ook gepensioneerden kunnen nu een beroep doen op de coulanceregeling als ze voldoen aan de voorwaarden (niet verzekerbaar of slechts tegen een dubbel tarief). Gepensioneerden kunnen zich niet verzekeren via de collectieve aanvullende ANW-risicoverzekering van Loyalis. Wel kan men een particuliere verzekering afsluiten. Dat kan bij Loyalis, maar ook bij andere verzekeraars en voor lagere tarieven. De coulanceregeling kan echter soelaas bieden indien bijverzekeren niet mogelijk is vanwege leeftijd of gezondheid.

Aanpassing ANW-compensatie

Pensioenfonds ABP heeft iedereen die pensioen opbouwt bij het ABP eind vorig jaar een brief gestuurd met belangrijke wijzigingen in de pensioenregeling. Een noodzakelijk gevolg van overheidsmaatregelen en veranderingen in wetgeving. Eerder stemde de ACP in met de aanpassingen – onder protest welteverstaan – om verdere versobering voor collega’s zoveel mogelijk te beperken. Eén van de wijzigingen is het wegvallen van de ANW-compensatie voor partners in geval van overlijden na 31 januari 2018. Daarvoor zijn verschillende partijen, waaronder de ACP, overheidsbonden, werkgever en pensioenfonds ABP, hard op zoek geweest naar een alternatief.

Verzekering tegen ANW-hiaat bij Loyalis

Medewerkers die vanaf 1 mei 2018 geen recht meer hebben op ANW-compensatie van pensioenfonds ABP kunnen zich nu verzekeren tegen een ANW-hiaat bij Loyalis. Bij tijdige deelname aan deze verzekering (voor 1 april 2018) is er geen medische keuring nodig. De premie komt voor eigen rekening en hangt af van de leeftijd en gekozen hoogte van de uitkering bij overlijden. De verzekering loopt via het korps, waardoor de premie kan worden ingehouden op het brutoloon.

Meer informatie

Op het korpsintranet staat uitgebreide informatie over de verzekering bij Loyalis met bijbehorende FAQ’s.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN