Veel reacties op overgangsregeling loopbaanpad GGP en tactische opsporing

Veel reacties op overgangsregeling loopbaanpad GGP en tactische opsporing

13 mrt 2019, cao

Vorige week hebben we jullie geïnformeerd over de overgangsregeling voor het loopbaanpad van medewerker naar senior GGP en TO zoals in de CAO is vastgelegd. Het loopbaanpad garandeert deze collega’s een bevordering naar de seniorfunctie. Dat heeft de afgelopen dagen gezorgd voor veel reacties onder collega’s.

Vooral de afspraak dat het gegarandeerde aanbod gedaan wordt op basis van vacatureruimte blijkt verbazing te wekken onder collega’s. Hieruit blijkt dat de vakbonden vorig jaar in hun uitleg van de CAO-afspraak tijdens de cao-bijeenkomsten onvoldoende duidelijk hebben gemaakt welke afspraken er gelden voor de toekomst, en welke voor het zittend personeel. We rekenen onszelf deze onduidelijkheid aan. Ons doel was immers om iedereen een volledige en juiste uitleg te geven over de gemaakte afspraken.

In de komende weken zullen de bonden en werkgever zoveel mogelijk informatie beschikbaar stellen over de overgangsregeling. Onder andere met behulp van veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden. Vooruitlopend daarop zetten we nu vast een paar feiten op een rij over wat er nu wel en niet is afgesproken in het overgangsbeleid voor collega’s met een politiediploma.

Afspraken niveau 4

Voor de collega’s op MBO 4-niveau (of een ‘oud’ politiediploma dat gelijk staat aan niveau 4) geldt:

Wat houdt het overgangsbeleid wel in:

Wat houdt het overgangsbeleid niet in:

Afspraken niveau 3

De garantie om een seniorfunctie aangeboden te krijgen in de CAO is aanvankelijk alleen afgesproken voor collega’s met een niveau 4-opleiding. Er zijn nu echter aanvullende afspraken gemaakt voor collega’s die in het bezit zijn van een ‘regulier’ N3-basispolitiediploma. Deze groep krijgt de kans om middels een – nog te ontwikkelen (aangepaste) doorstroomopleiding het volledige N4-diploma te halen. EVC-procedures zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Na het behalen van het diploma komen zij ook aan de beurt voor een aanbod op een seniorfunctie.
Let op! De afspraak geldt niet voor collega’s die na het behalen van het N2-diploma al een carrièrestap maakten door het volgen van een N3-doorstroomopleiding. Over het loopbaanpad van assistenten maken we – zoals in de cao opgenomen – nog aparte afspraken. Daarbij zal er zeker extra aandacht zijn voor die doelgroep. En tenslotte geldt ook voor N-5 medewerkers dat we nog aparte afspraken maken over loopbaanpaden.

Samengevat

Voor huidige collega’s hebben we geprobeerd een overgangsbeleid te maken dat zo dicht mogelijk aansluit op het gegarandeerde loopbaanpad voor toekomstige medewerkers. Deze afspraak is niet 1-op-1 hetzelfde. Maar biedt aan 20.000 collega’s wel het perspectief om door te stromen naar het niveau waarvoor zij zijn opgeleid. Een perspectief dat jarenlang ontbrak. Sinds de invoering van de Nationale Politie en alle ellende die deze reorganisatie met zich meebracht, heerst er veel onvrede in de organisatie. En doorgroeimogelijkheden waren er voor een grote groep collega’s niet of nauwelijks.
Voor nieuwe instromers en voor heel veel zittende collega’s verandert dat nu. Voor zittende collega’s verloopt dit proces gefaseerd en afhankelijk van de snelheid van de uitstroom van huidige senioren.

Meer informatie en vervolg

In de komende weken worden afspraken gemaakt over een aantal ‘losse eindjes’ die er nog zijn. Zodra dat rond is volgt daarover meer informatie. Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen met antwoorden over de overgangsregeling. Steeds als er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt die aan dit overzicht toegevoegd.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN