default image

Verhoging BVCM-vergoedingen, dagcomponent en woon-werkverkeer

14 dec 2018, cao

Eén van de nieuwe CAO-afspraken is een algemene loonsverhoging per 1 juli 2018. Deze loonsverhoging is (met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018) uitbetaald in november. Verschillende toelagen en vergoedingen zijn gekoppeld aan het salaris. De verhoging van het salaris werkt daar dus in door. Deze verhogingen worden (ook met terugwerkende kracht) in december uitbetaald.

Bij de betaling van het salaris over de maand december zullen de verhoogde bedragen voor inconvenienten, piket en ME uit BVCM worden betaald. De bedragen zijn met terugwerkende kracht verhoogd vanaf 1 juli 2018.

Het gaat dan om:

Woon-werkverkeer en dagcomponent

De minister van Veiligheid en Justitie, de politievakbonden en de korpsleiding hebben op 6 december afgesproken dat de dagcomponent bij dienstreizen per 01-01-2020 komt te vervallen en dat gelijktijdig de vergoeding voor het woon- werkverkeer met eigen vervoer stijgt van € 0,18 naar € 0,19 per kilometer. Hiermee gaan alle wijzigingen die in de CAO Politie rondom reiskosten afgesproken zijn, op dezelfde datum in.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN