Vuurwerkverbod moet opnieuw worden overwogen

Vuurwerkverbod moet opnieuw worden overwogen

21 jan 2019, veilig en gezond werken

De ACP en NPB vinden dat het kabinet opnieuw een vuurwerkverbod moet overwegen. De bonden verwijzen daarbij naar een brief waarin het kabinet de mogelijkheid openhoudt om ‘andere maatregelen’ te nemen wanneer de huidige niet tot verbetering leiden. “Kijk naar het enorme vuurwerkgeweld van afgelopen jaarwisseling en je kunt moeilijk van een verbetering spreken”, vindt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. “Tijd dus dat een verbod als optie weer op tafel komt.”

Om de ernst van de situatie te onderstrepen verwijzen de ACP en NPB naar het Landelijk beeld jaarwisseling 2018-2019. Daarin staat dat politiemensen afgelopen jaarwisseling meer dan twee keer zo vaak met fysiek geweld te maken kregen als het jaar daarvoor. Het totale aantal incidenten groeide met 10% en het aantal incidenten als gevolg van vuurwerk met 17%. In de afgelopen jaren zijn, vaak op aandringen van de politiebonden, al diverse maatregelen genomen. Zo werd de strafeis voor geweldplegers en kwamen er vuurwerkvrije zones. Maar de effecten daarvan, zijn onvoldoende.

Van de Kamp: “Dit probleem gaat niet vanzelf weg. Het kabinet is het de burger en haar werknemers, onze collega’s bij de politie en in de hulpverlening, verplicht om in te grijpen. De enige juiste keuze die het kabinet daarvoor heeft te maken, is het heroverwegen van een verbod.” Ook NPB-voorzitter Jan Struijs benadrukt dat er nu moet worden doorgepakt. “We moeten het taboe op een verbod doorbreken als we willen voorkomen dat we volgend jaar weer op ditzelfde punt staan. Het kabinet heeft daarvoor zelf vorig jaar een goede aanzet gegeven.”

Andere maatregelen

De brief van het kabinet waarin wordt gesproken over ‘andere maatregelen’ was een reactie op het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat schreven vervolgens aan de Tweede Kamer: “De oorzaak van gevaarzetting en van overlast door knalvuurwerk is voor een belangrijk deel te wijten aan ongepast of zelfs onveilig gedrag, bijvoorbeeld omdat met knalvuurwerk wordt gegooid naar omstanders. Daarom zullen wij nog nadrukkelijker inzetten op gedragsverandering via voorlichting. Mochten de maatregelen uiteindelijk niet tot verbetering leiden, dan sluiten wij in de toekomst andere maatregelen niet uit.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN