Wanneer wordt schietbaaninstructie 2015 geïmplementeerd?

Wanneer wordt schietbaaninstructie 2015 geïmplementeerd?

6 apr 2018, veilig en gezond werken

De voorschriften voor beheer en gebruik van de schietbanen worden alsnog geïmplementeerd. Leonard Kok, lid van de korpsleiding, schrijft in een brief naar de ACP dat hij daar opdracht voor heeft gegeven. De ACP wil nu van Kok weten hoe en wanneer zijn opdracht zal worden uitgevoerd.

Ook op andere punten roept de brief van de korpsleiding vragen op. Zo is het onjuist als Kok schrijft: “Net zoals de ACP zijn wij van mening dat er geen onverantwoorde risico’s genomen mogen worden met betrekking tot de veiligheid van politiemensen op de schietbanen.” De ACP heeft aangegeven dat er GÉÉN risico’s mogen worden genomen. We vragen de korpsleiding dan ook wat er wordt bedoeld met “onverantwoorde” risico’s.

De korpsleiding heeft het nadrukkelijk over voorschriften van 2015, “waar nodig geactualiseerd op basis van nieuwe wettelijke voorschriften”. Die toevoeging wordt echter niet toegelicht. De ACP heeft dan ook gevraagd om een lijst van zowel alle nieuwe wettelijke voorschriften als de actualisaties die op basis daarvan moeten worden gedaan.

Implementatie betekent onderzoek

In de voorschriften 2015 staat dat alle schietbanen jaarlijks door de inspectiecommissie worden onderzocht. Nu de korpsleiding zegt dat de voorschriften worden geïmplementeerd, vragen we om de garantie dat deze onderzoeken voor eind 2018 worden gehouden en afgerond. De ACP heeft daarbij meteen gevraagd om de rapportages van de onderzoeken.

Neem klachten serieus

Door heel Nederland wordt gewerkt met een instructie van 24 jaar oud, terwijl er een nieuwe instructie voor handen is. Wij hebben gewezen op de risico’s die collega’s daarmee mogelijk lopen. Denk aan de collega’s die zich melden met gehoorschade en klachten aan luchtwegen. De korpsleiding kan zeggen dat die klachten serieus genomen worden, maar de ACP zou graag zien dat de werkgever daar ook de nodige actie aan verbindt.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN