Werk mee aan een gezonde beroepsziekte-regeling!

Werk mee aan een gezonde beroepsziekte-regeling!

3 dec 2019, cao

Heb jij als politiemedewerker te maken gekregen met een dienstongeval, beroepsincident of beroepsziekte? Dan zijn de werkgever en de bonden benieuwd naar jouw ervaringen met de huidige regels voor het aanvragen van erkenning of voorzieningen. Vul de digitale vragenlijst van het korps in en help ons aan informatie om verbeteringen op te baseren!

Een van de afspraken in de vorig jaar afgesloten politie-cao 2018/2020 is het evalueren van de huidige regels die het korps gebruikt om dienstongevallen, beroepsincidenten en beroepsziekten te beoordelen. Wat zijn in de praktijk de gevolgen van de gemaakte afspraken tussen de werkgever en de bonden? Wat komt er terecht van de achterliggende bedoelingen?

Om tot een gedegen evaluatie te komen zijn de ervaringen van collega’s die te maken hebben gehad met het stelsel belangrijk.

  • Behoor jij tot de doelgroep en ben je nog in actieve dienst? Vul dan de vragenlijst in op het intranet van de Nationale Politie.
  • Behoor jij tot de doelgroep en ben je inmiddels uit dienst? Stuur dan een e-mailtje naar het ledencontactcentrum van de ACP (ledencontact@acp.nl) en vermeld daarin je naam en contactgegevens. We sturen je dan een link naar de vragenlijst retour.

Op deze manier is gegarandeerd dat alle collega’s die te maken hebben gehad met een dienstongeval, beroepsincident of beroepsziekte aan de evaluatie kunnen meedoen. Tegelijkertijd weten we dan zeker dat alleen de juiste personen toegang krijgen tot de vragenlijst. Deelname is anoniem; de mailtjes die je naar de ACP stuurt worden na verzending van de vragenlijst meteen vernietigd.

Procedurele problemen

Let op: deze vragenlijst gaat niet over de problemen die zich op procedureel gebied voordoen, zoals lange wachttijden, de 1-loketfunctie of het bijvoorbeeld meerdere keren je verhaal moeten vertellen. Om de procedures te evalueren is een apart traject opgezet.

Stimulerende regels

Het doel van de vragenlijst over de regelgeving is achterhalen of bijvoorbeeld de definities die de politie hanteert nog wel bruikbaar zijn en of de huidige aanspraken en de daaraan gekoppelde criteria voldoende bijdragen aan het herstel. Wilco Tiggelaven van de directie HRM: ‘Het zou kunnen dat de uitkomsten duidelijk maken dat de regels moeten veranderen. Zo ontmoedigt het huidige systeem in sommige gevallen het werken aan herstel, doordat herstel dan leidt tot financiële achteruitgang of het mislopen van aanspraken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het systeem zou collega’s juist moeten stimuleren aan herstel te werken.’

Opvang beschikbaar

De makers van de vragenlijst realiseren zich dat het invullen voor collega’s belastend kan zijn. ‘We beseffen dat het herbeleven bij een aantal mensen tot heftige reacties kan leiden,’  aldus Wilco. ‘Maar we vinden het belangrijk om bij de besprekingen over mogelijke verbeteringen de beleving van de collega’s te kunnen meewegen. De vragenlijst is vrij algemeen gesteld en er is voor ondersteuning gezorgd. Als het invullen veel losmaakt bij collega’s, dan kunnen ze terecht bij leidinggevenden, casemanagers en medische begeleiders. Die weten van deze rondvraag.’

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN