Werkgever blijft werken met achterhaalde schietbaaninstructie

Werkgever blijft werken met achterhaalde schietbaaninstructie

15 mrt 2018, veilig en gezond werken

De ACP roept schietbaanbeheerders bij de politie op om de werkinstructie ‘Beheer en Gebruik Vuurwapenaccommodaties Politie Nederland 2014’ te gebruiken. Mocht de instructie niet bekend of door de werkgever niet verstrekt zijn, dan kunnen beheerders zich desgewenst bij de ACP melden om deze te ontvangen. Van diverse collega’s weten we dat op veel banen nog altijd met de instructie uit 1995 wordt gewerkt. Door vast te houden aan die oude instructie, negeert de werkgever willens en wetens nieuwe normen over onder meer luchtkwaliteit en geluidsbescherming. Het gaat de ACP nadrukkelijk om de werkinstructie voor beheer en gebruik. Dus NIET om het bij elke schietbaan aanwezige schietbaanreglement , met huis- en gebruiksegels voor die schietbaan.

Gerrit van de Kamp: “Het is absurd om schietbanen te beoordelen aan de hand van een verlopen beheer en gebruik-instructie. De werkgever wuift onder meer weg dat er inmiddels een nieuw, zwaarder dienstwapen is ingevoerd. Dat de normen van toen nu niet meer voldoen. Alsof het niets is dat collega’s zich melden met gezondheidsklachten zoals stoflongen en blijvende gehoorschade. De nieuwe instructie is in 2015 vastgesteld en ingevoerd door de politietop in samenspraak met de bonden. De werkgever heeft zich daaraan te houden. Het is onnodig en risicovol om op nieuwe maatstaven te wachten.”

De Inspectie van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleerde onlangs op aandringen van de ACP de schietbaan in Amsterdam. De Risico Inventarisatie & Evaluaties (RI&E) die op de Amsterdamse schietbaan werden uitgevoerd bleken daarbij niet te voldoen aan de gestelde eisen. Berekeningen waren volgens Inspectie onjuist en conclusies en onvoldoende onderbouwd. Tot er opnieuw onderzoek is gedaan, blijft het voor collega’s dus onzeker of de baan wel in orde is.

De ACP verzocht de werkgever dan ook om de schietbaan (tijdelijk) te sluiten. Dat is niet gebeurd. Ook een reactie van de korpschef richting de ACP blijft vooralsnog uit. Volgt binnen een week niet alsnog een (afdoende) antwoord van de korpschef, dan vraagt de ACP de inspectie SZW vragen om op álle schietbanen onderzoek te doen. Met de veiligheid en gezondheid van collega’s mag niet lichtzinnig worden omgesprongen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN