Werkgever in bezwaar tegen eis trainingsuren

Werkgever in bezwaar tegen eis trainingsuren

30 okt 2018, veilig en gezond werken

De werkgever start een bezwaarprocedure tegen de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De ACP meldde in juli 2017 bij de Inspectie dat er te weinig trainingsuren worden gegeven aan RTGP-plichtige medewerkers met geweldsmiddelen. Hierop laste de Inspectie een onderzoek in en werd een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 8, lid 2) geconstateerd.

De Inspectie stelt vast dat de werkgever niet kan aantonen dat per individuele agent de wettelijk vereiste 32 trainingsuren worden gehaald. Als dat binnen een jaar niet verandert, kan er een boete worden gegeven. De inspectie eist onder meer van de werkgever dat die iedere RTGP-plichtige werknemer tenminste 32 trainings- en toetsingsuren gaat aanbieden. Dat aantal is netto. Dus exclusief pauzes en reistijden, maar inclusief toetsing. Het moet duidelijk zijn dat het aanbod verplicht is en de werkgever moet erop toezien dat het wordt opgevolgd en (indien dit niet gebeurt) met sancties richting de medewerker komen. Andere maatregelen gaan over het opzetten van een systeem waarin het aantal RTGP-uren per medewerker word geregistreerd, het voorzien in voldoende IBT/OBT docenten en trainingsfaciliteiten en het voorkomen dat door RTGP-training de werkdruk oploopt of de arbeidstijdenwet wordt overtreden.

De ACP wilde van de werkgever weten hoe deze invulling gaat geven aan de eis. De werkgever liet vervolgens weten dat bezwaar aan te tekenen, omdat er al wordt gewerkt aan verbetering. De ACP vindt dat een onbegrijpelijke stap. Voorzitter Gerrit van de Kamp: “De werkgever zegt dat hij goede training van politiemensen belangrijk vindt, maar huurt tegelijkertijd een dure advocaat in om onder de inspectie-eis uit te komen. Dat terwijl het hier gaat om het absolute minimum van 32 uur. Collega’s moeten hun vaardigheden op peil kunnen houden. Zeker als het gaat om geweldsmiddelen. Ook voor de legitimiteit van politie-optreden is het belangrijk dat die training gewoon op orde is.” De ACP benadrukt dat de eis van de Inspectie niet uit de lucht komt vallen. “De politietop heeft jaren gehad om dit aan te pakken en nu krijgen ze van de Inspectie nóg een jaar. Aan het werk, zeggen wij dan.” In de politie CAO 2015-2017 is afgesproken dat het aantal trainingsuren wordt opgeschroefd naar gemiddeld 42 uur. Die afspraak blijft gewoon staan. Ook wanneer er een nieuwe CAO komt. “Het zou de werkgever sieren als hij gewoon navolging geeft aan deze eis en het gebruikt als opstapje naar daadwerkelijke verbetering.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN