Zilveren Anjer voor onvoorwaardelijke steun echtgenoot

Zilveren Anjer voor onvoorwaardelijke steun echtgenoot

15 okt 2018, veilig en gezond werken

Yvonne van Oosten – werkzaam bij HRM Expertise (afdeling VGW) – ontving onlangs de Zilveren Anjer van de minister van Defensie, Ank Bijleveld, als blijk van waardering voor het thuisfront van Defensie. Volgens de minister had haar man een prachtige brief geschreven over zijn vrouw en haar steun als thuisfront. Dit wekte onze nieuwsgierigheid. Een gesprek met Yvonne.

“Tja, ons verhaal”, start Yvonne. “Laat ik beginnen bij die ene dag dat alles veranderde, in ieder geval voor mijn man, Ron Deelen. Vijfentwintig jaar geleden maakte Ron onderdeel uit van een humanitair transport in Bosnië. Ineens waren er beschietingen vanuit de bergen. Er was een dode – een van de chauffeurs van het UNHCR konvooi – en bij Defensie waren negen gewonden, onder wie mijn man. Twee kogels hadden zijn linker bovenarm doorboord. Dat veranderde zijn leven van de ene op de andere dag.

Hij merkt nog dagelijks de fysieke en mentale consequenties. Een ‘militair met beperking’ is hij sindsdien. Want ja, militair is hij gebleven. Groen bloed blijft immers stromen. Hij heeft zich omgeschoold tot bedrijfsmaatschappelijk werker binnen Defensie, heeft zich hardgemaakt om alles rondom het huisfront zo goed mogelijk te organiseren en is nu beleidsadviseur veteranenzaken. Je zou dus kunnen stellen dat uit zijn beschieting een enorme drive is ontstaan.”

Wat maakt een thuisfront zo sterk?

“Naast het feit dat mijn man een fantastische man is, zijn we een hecht team. Ik sta achter hem en daarmee ook achter vrede en veiligheid. En ik heb, net als bij de politieorganisatie, enorme bewondering voor die mensen die met hun poten in de klei staan. Ik steun mijn man volledig, maar voel ook zijn hand op mijn rug als het nodig is.”

Yvonne geeft aan van waaruit zij beiden naar het leven (hebben leren) kijken: “Wat je overkomt, daar heb je weinig invloed op, wat je ermee doet bepaal je zelf. Je hebt er niets aan de organisatie of andere factoren de schuld te geven. Maar wat je te doen hebt, is te leven vanuit je eigen kracht. Je hebt invloed, je kunt de keuze maken. En ook samen kun je die hand op je schouder vragen van je omgeving. Van tegenslag krijg je kansen en die willen we pakken. Tuurlijk, we hebben ook gehuild en gevloekt. Dat hoort bij het doorleven van wat je meemaakt.”

Deze visie is ook de collega’s van Ron opgevallen. Zij hebben Yvonne voorgedragen de Zilveren Anjer namens Defensie in ontvangst te nemen. Voor Ron de reden om zijn brief aan minister Ank Bijleveld te schrijven.

Hoe is het thuisfront voor politiemedewerkers?

Het verhaal van Yvonne toont de waarde aan van een stevig thuisfront. Niet alleen voor politiemedewerkers die worden uitgezonden, ook voor alle politiecollega’s die zich inzetten voor een veilige samenleving. Defensie zegt: ‘Zonder thuisfront geen inzet’. Zou deze aandacht voor het thuisfront ook niet moeten gelden binnen de politieorganisatie? Yvonne vertelt dat ze hierover met korpschef Erik Akerboom heeft gesproken, die ook bij de uitreiking van de speld aanwezig was. Toen Akerboom hoorde dat Yvonne ‘er een van hem was’, is hij op haar afgekomen en heeft het belang van een stevig thuisfront, in de volle breedte van het politievak, onderstreept.

In de Tweede Kamer is afgelopen juli een motie ingediend, waarin de regering wordt verzocht conform de Blauwdruk Mentale Zorglijn het thuisfront veel meer bij de politieorganisatie te betrekken. En daarbij te leren van Defensie. Ook uit reacties van politiemensen blijkt dat het thuisfront veel meer betrokken zou willen zijn bij de inhoud en gebeurtenissen van het dagelijkse politiewerk, vooral omdat het werk ook zoveel vraagt van flexibiliteit en zorg van naaste familieleden. Meer betrokkenheid indien gewenst, kan meer begrip geven voor het werk en een vroegtijdige signalering van overbelasting.


Fragment brief Ron Deelen aan minister van Defensie

“Zij is mijn rots in de branding, mijn steun en toeverlaat. Zij pakt op wat ik door mijn beperkingen niet kan. Dat bestaat uit, bijna letterlijk, mijn linkerarm zijn als ik het zelf niet kan. Maar ook de mentale steun, als ik bang en onzeker ben, als we niet weten wat de toekomst ons brengt, hoe mijn arm het gaat houden. Als ik ’s nachts niet slaap en haar hand op mijn rug voel. Alle keren dat ze alleen thuis was als ik weer op pad was voor het werk. Onvermoeibaar heeft ze mij gesteund, ook als ik door de omstandigheden niet de leukste was thuis. Door haar onvoorwaardelijke geloof in mij heb ik mijn passie en drive binnen de personeelszorg, thuisfrontzorg en veteranenzorg kunnen volgen. Deze functies vragen veel van mij en ik kan deze functies alleen uitvoeren omdat mijn vrouw achter me staat. Zij houdt mij in balans. Ik zeg wel eens, zij is mijn rem, mijn koppeling en mijn gaspedaal. Kortom: Mijn vrouw is altijd de stabiele factor, zij maakt waar wat wij zeggen: zonder thuisfront geen inzet!”


Motie van de leden Van der Graaf en Diks

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het politiekorps maatregelen heeft genomen om psychosociale problemen zoals PTSS eerder te herkennen en beter bespreekbaar te maken, waaronder trainingen voor medewerkers en leidinggevenden;
constaterende dat een van de aanbevelingen uit de Blauwdruk Mentale Zorglijn van professor Gersons erop ziet om het thuisfront veel meer bij de organisatie te betrekken en daarbij te leren van Defensie;
van mening dat door ook het thuisfront te betrekken in de campagne, mentale weerbaarheid en psychische problemen onderwerpen zijn die politiemensen aan de ‘keukentafel’ kunnen bespreken;
verzoekt de regering, naar voorbeeld van Defensie het thuisfront te betrekken bij het versterken van de mentale weerbaarheid van politiemensen, de preventie en het vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van psychosociale problemen zoals PTSS, en gaat over tot de orde van de dag.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN