‘Zorgen dat nieuw beleid aansluit bij de praktijk’

‘Zorgen dat nieuw beleid aansluit bij de praktijk’

18 jul 2019, Werk

De ACP is de politievakbond voor alle politiemensen, van collega’s op straat tot collega’s aan het bureau. Het werk van al deze politiemensen is zeer verschillend. In deze rubriek aandacht voor uiteenlopende functies en taken binnen de politie. Ditmaal vertelt operationeel specialist A, Asia de Kort-Chajrewicz, over haar vak.

Haar takenpakket bij de eenheid Oost-Nederland, district Gelderland-Midden, is zeer divers: naast projectleider afhandeling verkeersongevallen, projectleider betekenisvol handhaven, en portefeuillehouder slachtofferzorg BT Rivierenland-Oost, houdt zij zich ook bezig met ondermijning (infiltratie van criminele wereld in de samenleving, red.). Zowel op basisteam als op districtsniveau.

1. Wat is je functie?

“In mijn huidige functie ben ik zowel in het basisteam (Rivierenland-Oost) als op eenheidsniveau (eenheid Oost-Nederland) actief. Ik ben operationeel specialist. Op eenheidsniveau vervul ik de rol van aanjager en schakel ik tussen beleid en uitvoering op het gebied van verkeer. Op dit moment houd ik mij vooral bezig met de doorontwikkeling, implementatie en borging van werkprocessen wat betreft de afhandeling van verkeersongevallen. Iedere gewonde en dode is er een te veel, maar als het misgaat is het van belang dat er een gedegen onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak. Daarnaast houd ik mij zowel op districts- als op basisteamniveau bezig met ondermijning. Ondermijning is heel dynamisch van aard en krijgt veel aandacht. Als operationeel specialist investeer ik in kennis en in samenwerking met de netwerkpartners. Een thema dat een enorme uitdaging is en blijft, omdat het niet enkel is gericht op de crimineel van vandaag, maar ook op de crimineel van de toekomst.”

2. Hoe ziet je werkdag eruit?

“De werkzaamheden zijn heel divers. Mijn functie en de daarbij behorende werkzaamheden zorgen ervoor dat er veel moet worden afgestemd. In de praktijk betekent dat veel overleggen voeren, zowel intern als extern. Daarnaast probeer ik voldoende tijd te reserveren om werkprocessen uit te werken en vooral in het basisteam te zijn. Immers, nieuw beleid wordt pas een succes als het door collega’s op de werkvloer wordt gedragen. Ik probeer dan ook de collega’s zoveel mogelijk erbij te betrekken door met hen in gesprek te gaan en regelmatig met ze op straat te werken. Zorg te dragen dat nieuw beleid zoveel mogelijk aansluit bij de praktijk.”

3. Wat spreekt je het meest aan in je werk? En wat juist minder?

“In mijn functie krijg ik de mogelijkheid om nieuwe acties en projecten op te zetten. Dat geeft veel energie als je ziet dat je iets voor collega’s, maar ook voor burgers kunt betekenen. Samenwerken is compromissen sluiten en vooral veel geduld hebben. En ik heb wel moeten leren om geduld te hebben.”

4. Is er een bijzondere gebeurtenis die indruk op je heeft gemaakt?

“Vorige week heb ik Poolse nabestaanden geholpen bij de afwikkeling van alle zaken na het plotselinge overlijden van hun zoon. In Nederland werken veel Polen. Ik spreek de Poolse taal en het geeft voldoening als je mensen kunt helpen. De taalbarrière zorgt er al snel voor dat zaken, zoals de toedracht, niet helder zijn. De nabestaanden konden in eerste instantie namelijk niet geloven dat hun zoon bij een noodlottig ongeval om het leven was gekomen. Dan is het fijn als je mensen helderheid kunt verschaffen.”

5. Wat moet iemand in huis hebben voor deze functie?

“Een project wordt niet vanzelf een succes. Dit betekent dat je geduld moet hebben, dat je daar waar het kan kansen durft te pakken en daarbij ook risico’s durft te nemen. Daarnaast moet je weerstand niet als iets negatiefs zien, omdat weerstand er juist voor zorgt dat het onderwerp/thema onder de aandacht wordt gebracht. Tot slot is intern en extern samenwerken belangrijk, omdat we uiteindelijk met elkaar de klus moeten klaren. Maar misschien is wel het belangrijkste dat je in een basisteam werkt, waarin je de ruimte krijgt om voorstellen en ideeën aan te dragen en om daarover met de teamleiding en de werkvloer te sparren.”

Dit interview werd eerder gepubliceerd in het ACP-bondsmagazine Politiebericht (juli 2019)

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN