Zware beroepen roeren zich

Zware beroepen roeren zich

18 dec 2018, pensioen

Jarenlang bleef politiek Den Haag op haar handen zitten als we aandrongen op een fatsoenlijk pensioen. Nu is het hek van de dam. Politie en andere zware beroepen, die ook niet meer willen afwachten, hebben elkaar gevonden en geven gezamenlijk hun boodschap af: Het is tijd dat de politiek respect voor de ruggengraat van de samenleving laat blijken! De aftrap van nieuwe acties vond in december plaats.

‘Tot je 67e of 68e doorgaan met werken is niet normaal’, riep ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp op 13 december bij een 66-minutenactie van havenwerkers en politiemensen. We waren daar op de Maasvlakte, met 1500 man sterk. Als gezamenlijke politiebonden met de havenarbeiders en met vertegenwoordigers van het zwarte corps (de mensen die ‘s nachts aan de weg werken) en de Coalitie voor Veiligheid (Defensie, BOA). Die verschillende sectoren sloegen – waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis – de handen ineen met één doel: Den Haag luid en duidelijk laten weten dat het genoeg is geweest.

Maatschappelijke onvrede

De afgelopen jaren schroefde de landelijke politiek de pensioengerechtigde leeftijd steeds verder omhoog. Tegelijkertijd verhinderde zij met fiscale wetgeving dat er op sectorniveau afspraken konden komen over vervroegd stoppen met werken. Het 40.000 keer ondertekende burgerinitiatief, waarmee de politiebonden dit wilden aanpakken, legde de Tweede Kamer naast zich neer. Als klap op de vuurpijl plofte dan ook nog eens de onderhandelingen over een pensioenakkoord. Vooruitschuiven lijkt het devies in Den Haag. De tijd dat dit straffeloos kon is voorbij. Er is grote maatschappelijke onvrede voelbaar en pensioen is daar zeker onderdeel van. Daar komen dan nog eens rapporten bij als die van het UWV in december, waarin werd aangetoond dat 60-plussers steeds vaker arbeidsongeschikt raken nog vóórdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd halen.

Ongezond, onveilig en ondankbaar

Agenten, havenwerkers, wegwerkers, defensie, ambulance en andere zware beroepen onderstreepten die ongemakkelijke waarheid bij de actie in Rotterdam. De politiek mag er dan van uitgaan dat we 89 jaar worden, de realiteit is dat we vooral zien hoe collega’s om ons heen omvallen lang voor ze die leeftijd hebben bereikt. Wat er nu van ons wordt gevraagd is ongezond, onveilig en ondankbaar. Van de Kamp: “Politiemensen hebben bij de CAO-acties laten zien dat hun actiebereidheid groot is. Op dit punt hebben we (nog) niet met het ministerie maar wel met het kabinet en de Tweede Kamer te maken. Die verhinderen dat we stappen kunnen zetten. Daarvoor zullen ze vanaf januari acties van een scala aan zware beroepen voor hun kiezen krijgen.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN