ACP Jong

ACP Jong

De jongerenafdeling van de ACP

De afdeling ACP Jong is hét gezicht en de vertegenwoordiging van jonge ACP-leden. ACP Jong zet zich onder meer in voor de werving van nieuwe leden en de communicatie naar de jonge ACP-achterban. ACP Jong vraagt aandacht voor allerlei zaken waar jonge leden tegenaan lopen, zoals toenemende bureaucratie, omslachtige administratieve systemen en de behoefte aan betere weerbaarheidstraining, loonsverhoging, verhoging piket- en ORT-toeslagen en rust in de roosters.

Meer informatie

Neem contact met ons op:
Telefoon: 033 - 495 28 88
E-mail: vereniging@acp.nl

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN