fr20170114-ettenleurmaartenbrink-36-1024x371

Arbeidstijden

Landelijke Arbeidstijdenregeling politie (LAR) en Arbeidstijdenwet (ATW).

Op basis van de CAO gelden voor de politiesector sinds 2008 extra beschermende regels wat betreft werk- en rusttijden. Die regels zijn vastgelegd in de Landelijke Arbeidstijdenregeling sector politie (LAR) en vormen een verscherping van de voorschriften in de algemene Arbeidstijdenwet (ATW).

Sociaal maximum

Om werk en privé van politiecollega’s meer in balans te brengen, is in de CAO 2018-2020 afgesproken dat er een ‘sociaal maximum’ komt. In het politiewerk stapelen elementen als overwerk, werken in de nacht en consignatie zich geregeld op. De ACP en andere bonden willen een duidelijke grens stellen aan de gestapelde onregelmatige inzet die van veel politiemensen wordt gevraagd door overwerk, nachtdiensten en piket. Zelfs al blijft het binnen de normen van de arbeidstijdenwet, kan dat nog hoge belasting voor collega’s betekenen.

Compensatie in tijd

Het meetinstrument ‘sociaal maximum’, dat nu wordt ontwikkeld, moet de belasting van politiemensen meten en ervoor zorgen dat werk evenwichtiger wordt verdeeld. Net als de LAR is het sociaal maximum bedoeld om collega’s extra bescherming te bieden bovenop de arbeidstijdenwet. Maar het voordeel van het sociaal maximum is dat politiemensen een compensatie in tijd ontvangen zodra het maximum wordt overschreden. Dat is bij de LAR niet het geval.

Elementen sociaal maximum

Het ziet ernaar uit dat het sociaal maximum wordt opgebouwd uit de volgende belastende elementen:

  • Nachtdienst (de uren tussen 0:00 en 06:00)
  • De hoeveelheid gedraaide weekenddiensten (de uren van zaterdag 00:00 uur tot zondag 24:00 uur)
  • Consignatie
  • Verschuivingen op verzoek van de werkgever
  • Overuren

Per wanneer Sociaal maximum?

De LAR wordt pas buiten werking gesteld als het sociaal maximum van kracht wordt. Mocht over de uitwerking van het sociaal maximum geen akkoord worden bereikt, blijft de LAR gewoon bestaan.

Zie ook

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN