Agenten op fiets

Barp en Bbp

Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en Besluit bezoldiging politie (Bbp)

Het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp) zijn de twee belangrijkste rechtspositieregelingen voor medewerkers van de Nederlandse politie. In deze regelingen staat beschreven waar je recht op hebt en wat je plichten zijn als je werkzaam bent binnen de Nederlandse politie.

Besluit algemene rechtspositie politie (Barp)

In het Barp vind je bepalingen over aanstelling, ontslag, verlof, dienstrooster, ziekte, etcetera. Bekijk de laatste versie van het Barp (overheid.nl).

Besluit bezoldiging politie (Bbp)

In het Bbp vind je allerlei financiële bepalingen, zoals salaris, vakantie-uitkering, pikettoelage, overurenvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, voorzieningen in verband met ziekte en meer. Hieronder zijn de meest actuele versies te vinden. Bekijk de laatste versie van het Bbp (overheid.nl).

Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie (Brvvp)

Naast het Barp en het Bbp zijn er andere regelingen van belang waaronder het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie (Brvvp). Daarin zijn allerlei bepalingen opgenomen over het vergoeden van woon-werkverkeer of dienstreizen. Bekijk de laatste versie van het Brvvp (overheid.nl).

Meer informatie over regelingen

Een aantal van de belangrijkste regelingen uit het Barp en Bbp zijn op de ACP-website verder uitgewerkt.

Vragen over Barp of Bbp?

  • Neem contact op met de ACP.
  • Leden kunnen hun vraag direct stellen via MIJN ACP.
Ben je (nog) geen lid?
  • Bel 033 - 468 28 88.
Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN