uniformen

OVW

Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden

In 2011 besloot de werkgever een nieuw Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LNFP) in te voeren. Daarbij werd het aantal functies van 16.000 teruggebracht naar slechts 92. Op aandringen van de bonden was in de politie-CAO 2008-2010 afgesproken dat in de nieuwe functiewaardering ook rekening gehouden zou worden met tien verzwarende elementen van het politiewerk. Zoals het omgaan met geweld, criminele druk, onregelmatigheid en bijvoorbeeld het dragen van speciale verantwoordelijkheden. Aan de functies binnen het LFNP zijn voor elk van deze ‘Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden’ (OVW) punten toegekend. Afhankelijk van de inhoud van een functie kan het totaal aantal toegekende OVW-punten uiteenlopen van 0 tot 64.

OVW-periodieken

In de politie-CAO 2012-2014 zijn twee afspraken opgenomen over LFNP-functies met 24 of meer OVW-punten. Er is afgesproken zo’n functie te benoemen als ‘frontliniefunctie’. Collega’s die zo’n functie vervullen na het bereiken van hun schaalmaximum, krijgen recht op uitloopperiodieken in de naast-hogere schaal (hun salaris blijft dan nog een aantal jaren doorgroeien tot aan het maximumbedrag in de schaal boven hun officiële functieschaal).

De toekenning van OVW-periodieken (uitloopperiodieken) leidt niet tot een officiële plaatsing in een hogere schaal. Iemand met een functie in schaal 7 blijft volgens zijn salarisstrook dus geplaatst in schaal 7, ook na de toekenning van OVW-periodieken in schaal 8.

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN