uniform

Reorganisatie

De personele reorganisatie bij de Nationale Politie begon officieel maandag 3 november 2014. De 26 regionale korpsen werden omgevormd tot één landelijk korps. De politie bestaat nu uit tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid, het Politiedienstencentrum en de Politieacademie.

Afspraken

Voor de personele reorganisatie van de politie zijn afzonderlijke afspraken gemaakt. Die zijn vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, Hoofdstuk VIIb) en het Landelijk Sociaal Statuut (LSS). In het Barp en het LSS zijn ook de regels opgenomen over de personele plaatsing (plaatsingsvolgorde) en de gevolgen van plaatsing (rechtspositionele consequenties).

Problemen

De invoering van de Nationale Politie moest rust brengen bij de politie. Maar de organisatie heeft op dit moment nog steeds te kampen met een aantal problemen, zoals:

  • Tekort aan agenten
  • Kloof agenten en leiding
  • Botsende culturen
  • Integriteitsproblemen
  • Haperende ict

Zie ook

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN